Hypnobirthing

Hypnobirthing November 2023

Prijs: 250 €

datum(s):
15/11/2023 - 19:00
22/11/2023 - 19:00
29/11/2023 - 19:00
6/12/2023 - 19:00
13/12/2023 - 19:00

inschrijven

Hypnobirthing november 2023

Prijs: 250 €

datum(s):
18/11/23 - 9:00
25/11/23 - 9:00
2/12/2023 - 9:00
9/12/2023 - 9:00
16/12/23 - 9:00

inschrijven

Hypnobirthing januari - februari 2024

Prijs: 250 €

datum(s):
10/01/2024 19:00
17/01/2024 19:00
24/01/2024 19:00
31/01/2024 19:00
7/02/2024 19:00

inschrijven

Hypnobirthing februari - maart 2024

Prijs: 250 €

datum(s):
28/02/2024 19:00
6/03/2024 19:00
13/03/2024 19:00
20/03/2024 19:00
27/03/2024 19:00

inschrijven

Hypnobirthing april - mei 2024

Prijs: 250 €

datum(s):
17/04/2024 19:00
24/04/2024 19:00
1/05/2024 19:00
8/05/2024 19:00
15/05/2024

inschrijven

Hypnobirthing mei - juni 2024

Prijs: 250 €

datum(s):
29/05/2024 19:00
5/06/2024 19:00
12/06/2024 19:00
19/06/2024 19:00
26/06/2024 19:00

inschrijven

Prenatale infosessies

Borstvoeding November 2023

Prijs: 40 €

datum(s):
16/11/2023 - 19:00
23/11/2023 - 19:00

inschrijven

Aesem in, aesem uit December 2023

Prijs: 60 €

datum(s):
07/12/2023 - 19:00
14/12/2023 - 19:00

inschrijven

Postnatale infosessies

Voetreflexologie bij baby : November 2023

Prijs: 30 €

datum(s):
30/11/2023 - 15:30

inschrijven

Gezond zwanger worden

Gezond zwanger worden : December 2023

Prijs: 40 €

datum(s):
08/12/2023 - 19:00

inschrijven