De praktijk is geconventioneerd zodat de tarieven die vastgelegd zijn door het RIZIV,  gehanteerd worden.

Daarenboven werken we volgens derdebetalersregeling zodat de tegemoetkoming door het ziekenfonds rechtstreeks geregeld wordt. Hierdoor moet er vooraf niets door jou betaald worden.

In de zwangerschap is er een terugbetaling voorzien van 12 prenatale raadplegingen. Na de bevalling is er terugbetaling voorzien voor dagelijkse opvolging tot en met dag 5 en vanaf dag 6 zijn er 6 postnatale raadplegingen die terugbetaald worden door de mutualiteit. Aanvullend kunnen er 3 bezoeken als postnataal toezicht geregistreerd worden.

Hierbij is een overzicht opgemaakt van tarieven die door de praktijk gehanteerd worden en waar geen tussenkomst van het ziekenfonds voorzien is. Is het mogelijk om te betalen op volgend rek nr : BE 14 7310 4894 7383 met vermelding van titel of cursus met datum en naam mama? Alvast bedankt.

Intake

Titel Inhoud Prijs
opstartkost en kilometervergoeding Opmaak dossier bij eerste contact en forfaitbedrag kilometers (zowel pre- als postnataal) €50
Preconceptieraadpleging Raadpleging voor de zwangerschap €50
Arbeidsbegeleiding Wachtvergoeding vanaf 37 weken zwangerschap €200
Begeleiding in het ziekenhuis Begeleiding bevalling in het ziekenhuis €200
Bevallingsbegeleiding Uitvoering bevalling door vroedvrouw Aesem €200 ( + bevallingspakket )

Prenatale infosessies

Cursus Inhoud Prijs
Gezond zwanger worden Infosessie rond zwangerschapswens en je lichaam voorbereiden €40 als koppel
Borstvoeding: Algemene info en hoe aanpakken? Het borstvoedingsspel en oefenen met pop €40 (voor 2 lessen samen)
Borstvoeding: Kolven en werken Kolven en werken + langvoeden €10

Arbeid & bevalling

cursus inhoud prijs
Aesem in & aesem uit: €75 (voor 3 lessen samen)
Olles up zien tied Einde van de zwangerschap -fases van de arbeid
Ssssht... we zien an't noazen Omgaan met weeën en medische interventies
Keppekiendjes kopen Bevalling en nageboorte : baringsmechanisme + baringshoudingen
Hypnobirthing: Jouw ontspannings mindset €250 (voor 5 lessen samen)
Lichaam en geest voorbereiden
Visualisatie en je ontspanning verdiepen
De kunst van bevallen
De grote finale

Postnatale infosessies

cursus inhoud prijs
EHBO bij baby's en jonge kinderen Wat te doen bij verschillende situaties die kunnen voorkomen bij het jonge kind. €35
Voetzoolreflexologie bij baby €30