De praktijk is geconventioneerd zodat de tarieven die vastgelegd zijn door het RIZIV,  gehanteerd worden.

Daarenboven werken we volgens derdebetalersregeling zodat de tegemoetkoming door het ziekenfonds rechtstreeks geregeld wordt. Hierdoor moet er vooraf niets door jou betaald worden.

In de zwangerschap is er een terugbetaling voorzien van 12 prenatale raadplegingen. Na de bevalling is er terugbetaling voorzien voor dagelijkse opvolging tot en met dag 5 en vanaf dag 6 zijn er 6 postnatale raadplegingen die terugbetaald worden door de mutualiteit. Aanvullend kunnen er 3 bezoeken als postnataal toezicht geregistreerd worden.

Hierbij is een overzicht opgemaakt van tarieven die door de praktijk gehanteerd worden en waar geen tussenkomst van het ziekenfonds voorzien is. Is het mogelijk om te betalen op volgend rek nr : BE 14 7310 4894 7383 met vermelding van titel of cursus met datum en naam mama? Alvast bedankt.

Intake

Titel Inhoud Prijs
opstartkost en kilometervergoeding Opmaak dossier bij eerste contact en forfaitbedrag kilometers (zowel pre- als postnataal) €50
Preconceptieraadpleging Raadpleging voor de zwangerschap €30
Arbeidsbegeleiding Wachtvergoeding vanaf 37 weken zwangerschap €150
Begeleiding in het ziekenhuis Begeleiding bevalling in het ziekenhuis €150
Bevallingsbegeleiding Uitvoering bevalling door vroedvrouw Aesem €150

Prenatale infosessies

Cursus Inhoud Prijs
Gezond zwanger Zwangerschapstips en recepten €10
Soepel zwanger Wel in mijn vel? €10
Buikdansworkshop: kennismaking €10
Borstvoeding: Algemene info Het borstvoedingsspel €20
Borstvoeding: Hoe aanpakken? Oefenen met pop + skin to skin €20
Borstvoeding: Kolven en werken Kolven en werken + langvoeden €10
Keppekiendje, Kzieje gèrn Verzorging + slaaptips, Mentale gezondheid, Communiceren met je baby €10
Buukdanserke Bellydancing: op leuke muziek sierlijke bewegingen maken ter souplesse en contactname met de baby €10

Arbeid & bevalling

cursus inhoud prijs
Aesem in & aesem uit: €80 (voor 4 lessen samen)
Bevallen Moh tis een batje Einde van de zwangerschap - begin van de arbeid
Olles up zien tied Verschillende fases van de arbeid
Ssssht... we zien an't noazen Omgaan met weeën en medische interventies
Keppekiendjes kopen Bevalling en nageboorte: baringsmechanisme + baringshoudingen
Hypnobirthing: Jouw ontspannings mindset €200 (voor 5 lessen samen)
Lichaam en geest voorbereiden
Visualisatie en je ontspanning verdiepen
De kunst van bevallen
De grote finale

Postnatale infosessies

cursus inhoud prijs
Babymassage Hoe ontspanning stimuleren met je baby €10
Baby ontwikkelingsklas Spelletjes die ontwikkeling stimuleren + qualitytime met baby €10
Starten met vaste voeding Laten proeven. Hoe introduceer je vaste voeding. Voedingsmethodes. Hoe weet je of je baby klaar is voor vaste voeding? Welke voeding is geschikt? €10

Oudercafé

cursus inhoud prijs
Oudercafé Verschillende thema's komen aan bod:
Herbruikbare luiers €10/sessie
Draagsystemen €10/sessie
Mamababbels €10/sessie
Moh vint toh - cursus voor partners €10/sessie
Positief opvoeden €10/sessie
Eerste hulp bij kinderen €10/sessie