Blog

Home / Blog / Prachtig geboorteverhaal
Na de bevalling

Prachtig geboorteverhaal

Dankbaarheid

- om de goede mensen te vinden op mijn pad.

- om een natuurlijke bevalling te mogen meemaken.

Bevallen is iets heel persoonlijks en het heeft ook een enorme impact op zowel moeder als kind. 

Bij mijn tweede zwangerschap nam ik me voor om me goed te laten bijstaan door mensen waarover ik alleen maar positiefs had gehoord. 

Deze keer koos ik ook niet zomaar voor ‘het dichtstbijzijnde ziekenhuis’, maar heel bewust voor de materniteit van Oudenaarde.

Samen met de zelfstandige vroedvrouw van Aesem legde ik een kort, maar krachtig traject af ter voorbereiding op de bevalling. Haar professionaliteit boezemde me vertrouwen in. 

Ik geloofde in haar en zij gaf me de kracht om ten volle te geloven in mijn eigen lichaam en het welslagen van een natuurlijke bevalling. Dat was mijn droom en deze keer zou ik die samen met de mensen die mij opvolgden realiseren! 

Op de materniteit werden mijn man en ik enige tijd voor de bevalling vriendelijk ontvangen door de lactatiekundige en de vroedvrouwen. Ze luisterden aandachtig naar onze eerdere belevenissen. We voelden dat deze mensen ons met liefde zouden begeleiden om van de bevalling en borstvoeding een succes te maken. 

Ook mijn gynaecologe beloofde mij alle kansen te bieden om tot de bevalling te komen, die ik al vele jaren voor ogen had. ‘Afwachten en de vorige gebeurtenis loslaten, want je komt nu in een totaal andere setting terecht.’ gaf ze me als tip.

Samen met de vroedvrouw van Aesem stelde ik mijn geboorteplan samen om zo mijn wensen te kunnen delen met alle zorgverleners die betrokken zouden in mijn bevallingsverhaal. 

Ze gaf mij en mijn man oefeningen waarmee we de weeën konden opwekken en ze stond ons met raad en daad bij, toen de arbeid ’s nachts begon. Haar aanwezigheid bij ons thuis, stelde mij gerust. In haar bijzijn kwamen er steeds meer centimeters opening bij. 

Ze hielp me de al wat heftigere weeën ‘weg te blazen’ en gaf groen licht om mijn ouders op te bellen, zodat ons eerste kindje opgevangen kon worden. 

De vroedvrouw van Aesem noteerde heel nauwkeurig elke evolutie in mijn moederboekje. Ze belde de materniteit op met de meest relevante info over de vorderingen van de arbeid en stuurde ons vervolgens door voor de verdere arbeid en eigenlijke bevalling, rekening houdend met de afstand die we nog moesten afleggen. Helaas werd mij door mijn bevallingsgeschiedenis de mogelijkheid om thuis te bevallen of een onderwaterbevalling mee te maken, ontnomen. 

In de vroege ochtend kwamen we aan in Oudenaarde.

We werden erg vriendelijk ontvangen. Er werd ons moed ingesproken. Men las het geboorteplan en de aantekeningen van de vroedvrouw die ons begeleid had tijdens de arbeid thuis. De vroedvrouw van de materniteit stelde ons gerust. Men zou rekening houden met de geboorteplanwensen. 

Wat volgde … was zo mooi, intens, puur … 

De vroedvrouwen stelden alles in het werk, omdat ik deze keer wel de bevalling van mijn dromen zou beleven. Vele uren hadden ze geduld en werd ik bijgestaan. De pijn werd verzacht door het warme badwater, mijn hand werd vastgehouden toen het moeilijker werd, mijn man kreeg tips om me te ondersteunen, … 

De gynaecologe van wacht was goed op de hoogte van mijn dossier en had respect voor mijn droom. Ze gaf me tijd en zou me noch lichamelijk, noch geestelijk forceren … Ik was hier terecht gekomen in een pracht van een materniteit, waar het krijgen van een baby centraal staat. Mijn lichaam werd niet geforceerd, maar gerespecteerd. Alles klopte … Mijn kindje had aangegeven geboren te willen worden en allen samen hebben we de natuurlijke geboorte bewerkstelligd. 

Ik ben zo dankbaar dat ik de juiste mensen op mijn pad ontmoette. Zij zorgden ervoor dat ik kan terugblikken op een erg mooie en pure arbeid en bevalling, waarbij ik zoveel steun mocht ervaren van erg professionelen.

EEN BELEVENIS DIE HELEND WERKTE VOOR MIJN LICHAAM EN GEEST. 

De tijd op de materniteit in Oudenaarde was goud waard. De vroedvrouwen waren zo hulpvaardig, vriendelijk, geduldig. Echte schatten! Men deed er alles aan om de borstvoeding op gang te brengen en voor mijn lichamelijke en emotionele welzijn te zorgen. 

Onze baby werd door hen liefdevol gestimuleerd om te drinken en aan elke handeling van de vroedvrouwen zagen we de liefde voor hun beroep. 

Bij thuiskomst konden zowel ikzelf als onze baby rekenen op de erg goede zorgen en expertise van de vroedvrouw van Aesem. De tijd die ze neemt om te luisteren, te evalueren en te helpen, … is van onschatbare waarde. Ze lijkt wel een magische wonderbox in haar hoofd te hebben om elk babyprobleempje of lactatieobstakel op te lossen. 

Het was ook fijn dat ze ons doorverwees naar osteopate An Vanderschaeghe. Deze gespecialiseerde kinderosteopate hielp mij zowel voor als na de bevalling en ook onze baby genoot al van een behandeling bij haar. 

Om de melkproductie extra kracht bij te zetten, kreeg ik ook een afspraak bij de acupuncturist, waar lichttherapie en een aangepast voedingspatroon werd gegeven. Mijn weg werd door de vroedvrouw aan huis effen gemaakt en op de momenten dat het wat moeilijker gaat, is ze er om digitaal of in persoon een schouderklopje te geven. 

Waarom is een GOEDE BEGELEIDING zo belangrijk? 

Waarom zijn de JUISTE ZORGKUNDIGEN noodzakelijk?

* Informatie inwinnen over een gynaecologe, vroedvrouw en materniteit is cruciaal. Mond aan mond reclame zou bepalender moeten zijn dan de afstand. 

* Bij mijn eerste zwangerschap was ik als toekomstige mama onwetend. Ik had negen maanden op een roze wolk geleefd, zonder enige complicatie en daarom had ik ook niet aan een externe vroedvrouw gedacht. 

Ik werd verplicht het oordeel van de toenmalige gynaecologe te volgen, ook al zei mijn intuïtie dat het oordeel niet klopte. 

Ik had toen helaas niemand anders om advies aan te vragen. Hierdoor liep ik bij mijn eerste bevalling lichamelijke en geestelijke schade op. Ik heb heel erg en bijzonder lang geleden door het niet gerespecteerd te worden en de meerdere forceringen tijdens de ingeleide arbeid, de keizersnede en de nazorg. Ook al was ik enkele dagen ‘over tijd’ … mijn baby noch ikzelf waren klaar voor de geboorte. 

* Laat de keuze voor een materniteit niet berusten op hoe ver die van uw woonplaats is, maar op de kwaliteit die men te bieden heeft. Als aanstaande of kersverse moeder is het zoveel aangenamer om liefdevolle ondersteuning te ervaren i.p.v. de big business, waarbij het vooral vooruit moet gaan. Je bent als mama geen wandelende portefeuille die moet opbrengen, maar een mens met een mensje in jou. De grootste zorg om mama en kind zou altijd moeten primeren.

* Ik mocht ervaren hoeveel fijner het was om de natuur zijn gang te laten gaan. Een goede vroedvrouw zal dit ook aanmoedigen en de baby laten beslissen, wanneer die ter wereld wil komen. 

* Op een goede materniteit word je niet aan je lot overgelaten, maar bijgestaan. Zowel voor, tijdens als na de bevalling. 

* Een externe vroedvrouw waakt precies als een extra beschermengel over het hele bevallingsgebeuren, ook al kan ze er niet altijd fysiek bij zijn omwille van interne afspraken binnen een ziekenhuis. De vroedvrouwen in Oudenaarde kregen heel wat info via verslagen van de vroedvrouw van Aesem en op hun beurt maakten zij een mooi verslag voor haar. Ook al kenden ze elkaar niet … ze toonden respect voor elkaar en gingen samen aan de slag voor het welslagen van de natuurlijke bevalling na een keizersnede. 

* Borstvoeding is een eigen keuze. 

Zelfs als het erg moeizaam gaat … of niet lijkt te lukken, kan er door de juiste stimulatie toch resultaat geboekt worden zolang je iemand naast je zijde hebt die blijft geloven in je eigen kunnen. 

Vanuit de grootste dankbaarheid groet ik u als lezer. 

Een heel tevreden mama met een baby die zelf besliste wanneer het tijd was om de wereld te ontdekken

Ons aanbod

Begeleiding na de bevalling
Nazorg
EHBO bij baby's en jonge kinderen
Volledig aanbod