Aanbod

Home / Aanbod / Begeleiding tijdens bevalling
Tijdens de bevalling

Begeleiding tijdens bevalling

Tijdens de arbeid

Je kan er voor kiezen om een deel van je arbeid thuis te blijven om vervolgens in het ziekenhuis te bevallen. In je veilige en vertrouwde omgeving kan je je weeën beter opvangen en beter omgaan met de pijn. Tijdens de arbeid thuis, controleren wij regelmatig jouw welzijn en dat van je baby. We volgen het verloop van de arbeid op en zorgen voor de nodige ondersteuning. Samen met jou en je partner zoeken we naar de beste manier om met je weeën om te gaan en van je arbeid een bijzondere gebeurtenis te maken. 

Op het juiste moment, niet te vroeg en niet te laat, begeleiden we je naar het ziekenhuis waar je wenst te bevallen. Zowel bij de start van je arbeid als bij het vertrek naar het ziekenhuis informeren we de vroedvrouw van het ziekenhuis.

Als je voor deze optie kiest, gelieve ons zo vroeg mogelijk in de zwangerschap te contacteren. 

Deze begeleiding kan gebeuren vanaf 37 weken zwangerschap. Gedurende deze periode staan wij dag en nacht voor jou klaar. 24u op 24u kan je ons bellen.

In het ziekenhuis

In het Sint-Andriesziekenhuis te Tielt is er een samenwerkingsakkoord zodat wij je na de arbeid thuis, verder blijven ondersteunen in het ziekenhuis. We blijven continu bij je en garanderen zo één-op-éénbegeleiding. We zoeken samen de beste manier om met je weeën om te gaan: houdingen, massage, warmte, water... 

Ook de bevalling kan door ons begeleid worden indien je dit wenst waarbij er verschillende baringshoudingen kunnen gekozen worden.

Tijdens de geboorte

Uit onderzoek is gebleken dat bevallen bij de vroedvrouw minder kans geeft op een epidurale verdoving, stimulatie met medicijnen, een knip en een bevalling met de zuignap. Bevallingen blijken vaker spontaan te verlopen en bovendien is het gevoel van tevredenheid nadien hoger. Dit heeft onder andere te maken met de continuïteit die vroedvrouwen kunnen bieden. Je neemt als vrouw zelf het voortouw. Als vroedvrouw proberen we zoveel mogelijk jouw intuïtie en kracht te volgen binnen een veilig medisch kader.