Voorstelling studiedag Vives

Op 28/1/20 mochten de vriendinnen en vroedvrouwen Cindy en Ine hun website : 'www.blijverwachtenwordtverdriet.be' voorstellen op de studiedag 'Niet altijd rozengeur en maneschijn'. Op deze studiedag te Kortrijk werden handvaten aangereikt voor vroedvrouwen om ouders te begeleiden in een moeilijke periode in hun leven.

De website werd kort toegelicht als opener op de studiedag, en heeft al meermaals zijn belang bewezen. Het is een dankbaar werkinstrument zowel voor zorgverleners als voor ouders die meer info wensen over bepaalde onderwerpen.

Hoe ook moeilijk bespreekbare onderwerpen toch bespreekbaar kunnen gemaakt worden, is mede dankzij de website.

Positieve reacties na de voorstelling, gaven nog eens aan, dat er duidelijk nood was aan een informatieve website rond het thema van verlies in de zwangerschap.

.